Fri frakt vid köp över 750 kr
Snabba leveranser
Unikt sortiment
Kundtjänst 031 311 3350

Integritets- och cookiepolicy

Generellt

Denna policy beskriver hur Julaventyr.se samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig via vår webbplats, www.Julaventyr.se

Som besökare på Juleeventyr.com är du i trygga händer. Nedan finns vår datapolicy som handlar om den information vi samlar in för att säkerställa användarupplevelsen på vår webshop. Vidare beskriver vi varför du kan navigera på vår sida med sinnesfrid utan att oroa dig för om vi missbrukar dina digitala fotspår.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Nomedia/v. Nicolaj Olsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in.

Nomedia/v. Nicolaj Olsen, har ett gemensamt dataansvar med Facebook för personuppgifter som samlas in med hjälp av Facebooks analysverktyg "Facebook Insights in page" när du besöker vår Facebooksida. Läs mer under punkt 3.4.

Om du har frågor eller kommentarer om denna personuppgiftspolicy, eller om du vill utnyttja en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i punkt 6 kan du kontakta:

Nomedia/v. Nicolaj Olsen
Værkstedvej 22
2500 Valby
Tlf. 66 22 24 12
E-mail: [email protected] 

 

Cookies

Cookies-policy

Helt transparent – ​​så att du på rätt grund kan ta ett beslut om du vill acceptera eller avvisa användningen av cookies. Vi använder cookies för olika ändamål, men i grunden gör vi det med syftet att förbättra din upplevelse av webbshopen och göra den så relevant för dig som möjligt.

Nedan specificerar vi  vilka cookies vi använder och för vilka ändamål. Besökare på vår site möts alltid av transparens och öppenhet hos oss.

De cookies vi använder samlar varken in personuppgifter om dig eller dina fysiska rörelser. Cookies informerar oss helt enkelt om hur du använder vår webbshop, hur du hittade oss, vilken typ av enhet du använde osv. Anonym information används uteslutande för internt bruk. Vi kombinerar därför inte besök med data vi har från beställningar.

Vilken typ av cookies använder vi?

För att skapa en optimal användarupplevelse för dig är vi tvungna att använda cookies. På så sätt kan vi skapa en lösning som är både relevant och användbar för dig.

Beteckningscookies täcker ett antal mjukvarufiler av passiv karaktär, som varken är synliga eller skadliga för din hårdvara.

Du kan få en överblick av de cookies vi använder här.

Ändring av samtycke till cookies

Första gången du besöker oss möts du av vår cookie-pop-up. Baserat på de val du gör i förhållande till samtycke, justerar vårt system och sätter endast cookies i enlighet med ditt samtycke. Nödvändiga cookies sätts dock, i vissa fall, redan när du klickar på webbshoppen.

Om du har ändrat dig angående ditt samtycke kan du enkelt korrigera detta baserat på den individuella typen av cookie nedan: URL

Nödvändigt: För att denna sida ska visas korrekt måste du acceptera denna typ av cookies. Utan nödvändiga cookies kommer mycket grundläggande funktioner på denna webbplats/webbshop att upphöra att fungera. Det är därför inte möjligt att avvisa dessa cookies.

Funktionella: Denna typ av cookie gör det möjligt för vår sida/butik att komma ihåg de inställningar eller produkter som du tidigare har tittat på. Av samma anledning kallas funktionella cookies även för preferenscookies, eftersom de kommer ihåg dina val. Med dessa cookies kan vi förse dig med val du redan gjort.

Statistiska: Dessa cookies används för att ge oss en bättre förståelse för "vem som besöker oss". Genom att känna dig kan vi ge dig en förbättrad användarupplevelse. Konkret spårar vi besökarnas rörelser och tittar närmare på geografiska lägen.

Det är möjligt att avvisa dessa cookies.

Marknadsföring: Vi använder marknadsföringscookies för att vi ska kunna presentera dig och andra som letar efter våra produkter med de mest relevanta annonserna som möjligt. Här använder vi en tredjepartsleverantör för att kunna sammanställa data så att vi kan ta reda på hur besökare lättast hittar oss och för vem vi är mest relevanta.

Det är möjligt att avvisa dessa cookies.

Registrering av cookies

Din samtyckesinformation lagras i tre år efter ditt senast avslutade besök på vår webbplats. Därmed behöver du bara ge ditt samtycke vart tredje år, om du använder en enhet där du redan har gett detta en gång.

Syftet med denna information är att identifiera dig som användare, så att annonser som visas för dig har största möjliga relevans. Vidare används uppgifterna för att registrera köp och betalningar, samt för att säkerställa att de tjänster du efterfrågar levereras på rätt sätt – det kan till exempel vara nyhetsbrev, meddelanden m.m.

Tredjepartscookies

Vi använder tredjepartscookies, som inte hanteras av oss, men som också följer gällande lagkrav och riktlinjer inom området.

Vi hoppas att du accepterar vår användning av cookies så att vi kan leverera den bästa möjliga upplevelsen för dig.

När du besöker vår Facebooksida ska du vara medveten om att vi använder Facebooks analysverktyg "Facebook Insights into page" för att få statistik om besökare och för att få inblick i användarbeteende på vår Facebooksida, inklusive antal likes, vem som gillar, antal av sidvisningar och interaktioner med sidan, återkallande av gilla-markeringar och räckvidd för inlägg, etc.

I detta sammanhang samlar vi och Facebook in information som gemensamma personuppgiftsansvariga. När du besöker vår Facebooksida får du tillgång till information om denna behandling.

Du kan få mer information här
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Vi och Facebook har ingått ett avtal om gemensamt dataansvar. Du kan läsa avtalet här:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Personlig information

Ändamål

Vårt syfte med att samla in informationen nedan är att kunna förbättra, ge råd och utbyta information i samband med dina upplevelser och köp på vår webbshop samt i syfte att förbättra kundservice och hemsida, allmän marknadsföring och daglig verksamhet på vår site julaventyr.se

För att kunna leverera våra tjänster till dig och uppfylla ovanstående syften samlar vi in ​​och hanterar följande information: IP-adresser och enhets-ID på datorer, surfplattor, mobiltelefoner och SMART-TV.

Dessutom samlar vi in ​​och lagrar namn, företagsnamn, adress, telefonnummer, e-post och statistik på besökta sidor.

Se dessutom våra användarvillkor.

Om du ger samtycke till och anger ditt namn, e-post, adress, telefonnummer och betalningsuppgifter kan även dessa uppgifter behandlas. Denna information kommer i regel endast att vara relevant att få tillgång till vid köp eller inloggning.

Säkerhetsåtgärder

Vår säkerhet för lagring av dina personuppgifter håller en hög standard, och är föremål för ett antal interna rutiner och policys som ska säkerställa att den höga standarden implementeras i praktiken hela tiden. Vi gör vårt absoluta bästa för att säkerställa din konfidentialitet.

Vi rekommenderar att om du behöver skicka känsliga personuppgifter till oss att du använder kryptering eller kodskyddade filer för ändamålet.

Radering av data

Informationen lagras under den tid som lagen tillåter. De raderas när det inte längre är nödvändigt att lagra dem. Tiden för lagring beror på informationen och bakgrunden för lagringen - därför går det inte att ange den allmänna längden.

Dina personuppgifter raderas när vi inte längre behöver behandla dem. Lagstiftning, i samband med inkurans och bokföring, kan tvinga oss att lagra dem under en längre tid. Om informationen är anonymiserad kan den lagras längre.

Utlämnande av information till tredje part

Den information som är känd lämnas vidare till ett antal tredje parter. Dessa tredje parter behandlar information för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften. Som tidigare nämnts kan personuppgifter som namn, e-post, adress mm. endast att föras vidare om samtycke lämnats om detta.

Våra databehandlare består uteslutande av företag inom EU eller i länder som har krav på adekvat skydd av din information.

Dina rättigheter

Du kan med vissa lagstiftningsundantag, få insyn i dina behandlade personuppgifter och invända mot den fortsatta behandlingen och insamlingen. Om du antingen vill bekräfta dina personuppgifter eller begränsa vår behandling av dessa uppgifter är det också din rättighet.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss (se ovan). Såvida vi inte är skyldiga, eller berättigade, att fortsätta behandla dina personuppgifter, kommer vi att upphöra med behandlingen om samtycket dras tillbaka. Detta påverkar inte den behandling som skedde innan samtycket återkallades.

Om du vill utnyttja ovanstående rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss (se ovan).

I samband med förfrågningar från dig om dina rättigheter, vänligen lämna tillräcklig information så att vi kan identifiera dig och behandla din förfrågan – till exempel ditt fullständiga namn och e-postadress. Vi svarar på din förfrågan så snart som möjligt.

Om du inte håller med om vårt syfte med att behandla dina personuppgifter och hur vi behandlar dem är du varmt välkommen att kontakta oss, eller i värsta fall lämna in ett klagomål till:

 

Datatillsyn

Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail [email protected]

 

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy om ändringarna beror på väsentliga förändringar i lagstiftningen, nya och förbättrade funktioner i samband med upplevelsen på webbplatsen eller om nya tekniska lösningar kräver det.

 

Utgivare

Webbshopen ägs och publiceras av:

Nomedia/ V. Nicolaj Olsen

Værkstedvej 61

2500 Valby

Telefon: +45 66 22 24 12

E-mail: [email protected]

 

CVR: 32480799

Versioner

Detta är version 2 av julaventyr.se personuppgiftspolicy daterad 19.09.2022